Verdacht woord

Afdrukken
woensdag 18 juli 2012
Bij al het nieuws over Europese miljardensteun en economische malaise lijkt een thema als leefbaarheid nauwelijks nog een rol te spelen in de landelijke politiek. Heel anders dan bij vorige verkiezingen, toen het debat werd gedomineerd door veiligheid, integratie en 'de mensen in de wijken'. Ligt het aan de hype-gevoeligheid van de politiek of zijn de problemen verdwenen?

Voor een deel is dat laatste het geval. Uit een evaluatie door de onlangs gefuseerde onderzoeksinstituten KEI en Nicis blijkt dat het beleid voor stedelijke vernieuwing een groot succes is. De leefbaarheid is aantoonbaar verbeterd en wijken liggen er over de hele linie beter bij dan vijftien jaar geleden. Het ISV-budget voor stedelijke vernieuwing heeft vooral gewerkt als aanjaaggeld; voor elke euro is tien euro aan investeringen uit markt en overheid uitgelokt. In de laatste jaren is het beleid bovendien sterk gedecentraliseerd, waardoor provincies en gemeenten meer vrijheid hebben gekregen om de middelen in te zetten waar ze de meeste meerwaarde hebben. Dat kunnen soms relatief kleine bijdragen zijn, ook voor projecten in kleinere kernen. Denk aan de bouw van een woonzorgcomplex op een een verouderde bedrijfslocatie, of het vervangen van twee versleten sporthallen door één nieuw multifunctioneel centrum.

De vraag is wat er gebeurt na 2013, als de ISV-regeling stopt. De fysieke pijler van stedelijke vernieuwing zou dan niet meer rechtstreeks worden gesteund door het Rijk. Verstandig? Het past in elk geval bij de tijdgeest, waarin 'subsidie' een wat verdacht woord is geworden. Overal is te horen dat ruimtelijke ontwikkeling vanaf nu organisch, bottom up en tijdelijk zal moeten zijn. Het is een logische reactie op de nieuwe omstandigheden, waarin de bomen niet meer vanzelfsprekend tot in de hemel groeien. Maar je kunt je afvragen of organisch ontwikkelen zal zorgen voor kostbare bodemsanering, of onverwachte tegenvallers bij de herhuisvesting in een herstructureringsproject zal opvangen. Het is mooi als een lege fabriek tijdelijk in gebruik wordt genomen door kunstenaars, het is nóg mooier als een plan voor herontwikkeling dat al jaren vastzit eindelijk kan worden vlotgetrokken.

Nu steeds meer steden en dorpen als gevolg van krimp en vergrijzing te maken krijgen met 'lastige' en dus kostbare vernieuwingsprojecten binnen de bestaande bebouwing, is het te hopen dat ook het volgende kabinet verantwoordelijkheid blijft nemen voor stedelijke vernieuwing. Soms is daar subsidie voor nodig. Dat vinden we bij zo'n Tweede Maasvlakte toch ook normaal?

Martin de Jong is redacteur van ROmagazine


© ROM B.V.

ROmagazine - Verdacht woord. http://www.romagazine.nl
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free