Provincies kunnen megastores toch tegenhouden

Afdrukken
vrijdag 18 april 2014
Provincies houden de mogelijkheid om plannen voor grootschalige winkelcomplexen aan de randen van de stad tegen te houden....

> http://m.hh0.nl/g/go.aspx?g=110202-1804205-1235654257-764-98

Plannen Dynamisch Beekdal Berlicum ter inxage

Afdrukken
donderdag 17 april 2014
Het dagelijks bestuur van het waterschap Aa en Maas heeft op 15 april het ontwerp-projectplan "Hersend en Aaveld - Dynamisch Beekdal fase 5 en 6b" vastgesteld....

> http://m.hh0.nl/g/go.aspx?g=110202-1804205-1235613916-764-98

'Van grootschalige bomenkap voor Twente Airport zal geen sprake zijn'

Afdrukken
donderdag 17 april 2014
Er is in Twente en ook landelijk grote onrust ontstaan naar aanleiding van het ontwerp-luchthavenbesluit voor Twente Airport, onder meer over het vraagstuk van de mogelijke grootschalige bomenkap als gevolg van het ontwerp-luchthavenbesluit....

> http://m.hh0.nl/g/go.aspx?g=110202-1804205-1235613918-764-98

Wie maakt de ruimte?

Afdrukken
donderdag 17 april 2014
In dit debat gaan, onder anderen, Han Meyer en Frits Palmboom in op het Deltaprogramma als kans voor ruimtelijke ontwikkeling in de 21e eeuw....

> http://m.hh0.nl/g/go.aspx?g=110202-1804205-1235612321-764-98

Handhaving energiebesparingsverplichting bedrijven

Afdrukken
donderdag 17 april 2014
De Nederlandse gemeenten ondersteunen de ambities uit het Energieakkoord dat gesloten is in september 2013. Zij gaan onder andere de energiebesparingsverplichting van bedrijven nadrukkelijker handhaven....

> http://m.hh0.nl/g/go.aspx?g=110202-1804205-1235607105-764-98

Mooier-Nederland.nl: nog drie dagen om je droom in te sturen

Afdrukken
woensdag 16 april 2014
Staatsbosbeheer is op zoek naar de mooiste groene wens van Nederland. Tot 20 april kan iedereen zijn groene droom insturen via www. mooier-nederland....

> http://m.hh0.nl/g/go.aspx?g=110202-1804205-1235560125-764-98

Top Vastgoed en AM ontwikkelen winkels in Veenendaal

Afdrukken
woensdag 16 april 2014
Top en AM ontwikkelen de plannen in een 50/50 joint-venture, voor eigen rekening en risico. Partijen combineren daarbij hun expertise op het gebied van commerciële gebiedsontwikkeling....

> http://m.hh0.nl/g/go.aspx?g=110202-1804205-1235553433-764-98

Kolencentrale krijgt half jaar extra voor natuurvergunningen

Afdrukken
woensdag 16 april 2014
Greenpeace en Natuur & Milieu stappen waarschijnlijk naar de rechter om de kolencentrale van RWE/Essent in de Eemshaven voorlopig te laten stilleggen....

> http://m.hh0.nl/g/go.aspx?g=110202-1804205-1235549838-764-98

Uitvoering plannen natuurcompensatie niet gecontroleerd

Afdrukken
woensdag 16 april 2014
Het gaat niet altijd goed met de uitvoering van plannen voor nieuwe natuur, die nodig is als oude, beschermde natuur door bouwactiviteiten verdwijnt. Geen enkele overheid controleert op dit moment of nieuw aangelegde natuur zich wel ontwikkelt zoals de bedoeling was....

> http://m.hh0.nl/g/go.aspx?g=110202-1804205-1235541987-764-98

Algemene Rekenkamer: speel open kaart met beschermde natuurgebieden

Afdrukken
woensdag 16 april 2014
Als ondernemers, gemeenten, provincies of het rijk een bouwproject willen realiseren moeten ze weten of hun plannen binnen beschermd natuurgebied vallen. Dat geldt ook voor de aanleg van een weg....

> http://m.hh0.nl/g/go.aspx?g=110202-1804205-1235532534-764-98

© ROM B.V.

ROmagazine - Ruimtelijke ontwikkeling. http://www.romagazine.nl
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free