Nu al eenvoudig beter

Onder de titel en het logo ‘Nu al Eenvoudig Beter’ zetten we in 2014 ook weer de reeks praktijkverhalen voort in het hart van ROmagazine.

Nu al Eenvoudig Beter

Afdrukken

Bredere verkenning N35 Nijverdal-Wierden

Verschenen in Rom 5, 2014
Met actieve eigen inbreng doorbreken betrokken bewoners en ondernemers de patstelling bij de planvorming voor de verbreding van de N35 tussen Nijverdal en Wierden. In de zoektocht naar de beste optie krijgt de door burgers ingebrachte variant nu toch een serieuze kans. Het zijn leerzame ervaringen met verwachtingenmanagement.
Download de PDF

Nu al Eenvoudig Beter

Afdrukken

Getrechterde besluitvorming: niet voor wegen alleen

Verschenen in ROm 3, 2014
Wat kan bij infrastructurele projecten kan natuurlijk ook bij andere complexe ruimtelijke opgaven: sneller en doortastender werken met een integrale, gebiedsgerichte aanpak en door alle betrokken partijen zo vroeg mogelijk bij de planvorming te betrekken. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) zoekt pilots om breder ervaring op te doen met de Sneller en Beter-werkwijze.
Download de PDF

Nu al Eenvoudig Beter

Afdrukken

Enthousiast met de Apeldoornse kookboeken

Verschenen in ROm 1-2, 2014
De Apeldoorns kookboeken voor de ruimtelijke inrichting vinden gretig aftrek, ook in andere gemeenten. In december won de gemeente er de Nu al Eenvoudig Beter-trofee mee, als lichtend voorbeeld van hoe de overheid haar rol in de ruimtelijke ordening kan vervullen met minder middelen en minder regels. Na de kookboeken voor het landschap en de dorpen, is er nu een voor het stedelijk gebied in de maak.
Download de PDF

Nu al Eenvoudig Beter

Afdrukken

Niet in pasklare toekomsten denken

Verschenen in ROm 12, 2013
Bij het rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en bedrijven wordt al veel gedaan aan regeldrukvermindering, ruimte voor initiatief en vormen van burgerparticipatie die bijdragen aan werkelijk gedragen besluiten over ingrepen in de leefomgeving. In een parallel spoor naast de ontwikkeling van de Omgevingswet stimuleert de interdepartementale programmadirectie Eenvoudig Beter die ontwikkeling actief via het werkprogramma ‘Nu al Eenvoudig Beter’. In de interviewbundel 15 X Nu al Eenvoudig Beter, vernieuwers in de leefomgeving vertellen vijftien wethouders, projectleiders en betrokken buitenstaanders hoe zij aankijken tegen en omgaan met vernieuwing in beheer en ontwikkeling van de leefomgeving. Een paar krenten uit de pap in deze voorpublicatie.
Download de PDF

Nu al Eenvoudig Beter

Afdrukken

Ontwikkelen met een bestemmingsplan-plus

Verschenen in ROm 11, 2013
Langzaam maar gestaag krijgt het werken in groter verband vorm bij de omgevingsdiensten. De prille ervaringen zijn positief, al lopen ze sterk uiteen, afhankelijk van de mate waarin gemeenten taken hebben overgedragen en het pakket dat de omgevingsdienst aanbiedt. ROm legde het oor te luister bij twee omgevingsdiensten, een in het midden, een in het westen van het land.
Download PDF

Nu al Eenvoudig Beter

Afdrukken

Met kleine stappen vooruit

Verschenen in ROM 10, 2013
Langzaam maar gestaag krijgt het werken in groter verband vorm bij de omgevingsdiensten. De prille ervaringen zijn positief, al lopen ze sterk uiteen, afhankelijk van de mate waarin gemeenten taken hebben overgedragen en het pakket dat de omgevingsdienst aanbiedt. ROm legde het oor te luister bij twee omgevingsdiensten, een in het midden, een in het westen van het land.
Download PDF

Nu al Eenvoudig Beter

Afdrukken

Stel ambities in plaats van regels

Verschenen in ROM 9, 2013
Terugleggen van verantwoordelijkheid naar de samenleving, dat is de essentie van het project Andere Overheid bij de Gemeente Apeldoorn. Helemaal in lijn met de herziening van het omgevingsrecht en de Omgevingswet. Strategisch adviseur Evert Leusink is er nu drie jaar mee bezig en verwacht nog zeker drie tot vijf jaar nodig te hebben om Apeldoorn, ook voor wat betreft de ambtelijke en bestuurlijke cultuur, helemaal uit de ‘loslaatkramp’ te krijgen.
Download PDF

© ROM B.V.

ROmagazine - Omgevingsrecht. http://www.romagazine.nl
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free