Opinie: Nieuwe regels WKO's leidt tot meer rendement!

Afdrukken
vrijdag 02 mei 2014
Door Rob van Bergen (ISSO) - Het ontwerpen, realiseren en beheren van duurzame installatiesystemen luistert nauwkeurig. Zo kunnen dicht bij elkaar gelegen bodemenergiesystemen (WKO) elkaar nadelig beïnvloeden. Hierdoor komt het rendement van de systemen onder druk te...

> http://m.hh0.nl/g/go.aspx?g=110202-1804481-1236328797-764-98

Huurwoningen Veenkoloniën maken energiesprong

Afdrukken
donderdag 01 mei 2014
Ruim vijftig sociale huurwoningen in de Veenkoloniën Stadskanaal en Nieuw-Buinen (Drenthe) gaan dit jaar in één klap een energiesprong maken. Door hun schil in te pakken en duurzame bronnen toe te passen, bereiken zij 'nul op de meter'. De bewoners krijgen dus geen en...

> http://m.hh0.nl/g/go.aspx?g=110202-1804481-1236269435-764-98

Gemeentelijk vastgoed in Gouda duurzaam onderhouden

Afdrukken
donderdag 01 mei 2014
Eén van de eerste gemeenten met plannen voor een duurzaam meerjarenonderhoud voor haar panden is Gouda. De gemeente maakt voor een deel van de gebouwen een Duurzame Meerjaren Onderhoudsplanning (DMOP). Voor de hele vastgoedportefeuille heeft Gouda uitvraag gedaan voor...

> http://m.hh0.nl/g/go.aspx?g=110202-1804481-1236264537-764-98

Energie besparen met stalen ramen

Afdrukken
donderdag 01 mei 2014
Duurzaam bouwen wordt steeds belangrijker. Een goed voorbeeld hiervan zijn de strengere normen qua warmte-isolatie. De stalen raam-, deur- en vliesgevelsystemen van Jansen behalen moeiteloos de huidige energieprestatienormen en bieden daarmee het gewenste modern...

> http://m.hh0.nl/g/go.aspx?g=110202-1804481-1236254546-764-98

Provincie Gelderland presenteert windvisie

Afdrukken
woensdag 30 april 2014
Met het vaststellen van de windvisie wordt voor iedereen helder waar windenergie kan worden opgewekt en hoeveel er per locatie ongeveer mogelijk is. Met het vaststellen van deze Windvisie zijn de windturbineparken nog niet gerealiseerd. Het is aan marktpartijen,...

> http://m.hh0.nl/g/go.aspx?g=110202-1804481-1236233811-764-98

10.000 euro te winnen voor beste project op energiebesparing in woningen

Afdrukken
woensdag 30 april 2014
10.000 euro te winnen voor beste project op energiebesparing in woningen Projecten in de provincie Utrecht die bijdragen aan een lager energieverbruik in de bestaande woningvoorraad kunnen zich vanaf vandaag aanmelden voor de Duurzaamheidsprijs 2014. De...

> http://m.hh0.nl/g/go.aspx?g=110202-1804481-1236212125-764-98

Nieuwe opbouw voor brouwerij

Afdrukken
woensdag 30 april 2014
Een voormalige brouwerij is verbouwd tot 68 woningen en 2350 m2 bedrijfsruimte met parkeren. Een opvallende ingreep was het vervangen van de bestaande daken door een complete dak- en verdiepingsopbouw tussen de bestaande gevels. De gewelven van de brouwerij zijn...

> http://m.hh0.nl/g/go.aspx?g=110202-1804481-1236207025-764-98

Roosterplafond van binnen en buiten

Afdrukken
woensdag 30 april 2014
Het plafond van de begane grond van De Rotterdam loopt visueel door naar buiten. Daar moet het corrosiebestendig zijn en bestand tegen zware windstoten. Het plafond heeft geïntegreerde verlichting en voldoet aan hoge akoestische eisen. Hunter Douglas uit Rotterdam...

> http://m.hh0.nl/g/go.aspx?g=110202-1804481-1236207026-764-98

Zorginstellingen te weinig bezig met verduurzaming vastgoed

Afdrukken
woensdag 30 april 2014
Zorginstellingen zien nog te weinig het effect van verduurzaming van gebouwen. In plaats dat zij samen met marktpartijen onderzoeken hoe zij op een slimme manier de intramurale zorg toekomstbestendig kunnen maken ligt de focus nog te veel op anticiperen naar...

> http://m.hh0.nl/g/go.aspx?g=110202-1804481-1236205377-764-98

'Regionale sloopfondsen nodig voor oplossen leegstand'

Afdrukken
woensdag 30 april 2014
Eigenaren en gemeentebesturen hebben te weinig grip op het grote probleem van het leegstaande vastgoed. Cees-Jan Pen, programmamanager van Platform 31, vindt dat de nieuwe colleges van burgemeester en wethouders daarom forse stappen moeten zetten om het tij te keren en...

> http://m.hh0.nl/g/go.aspx?g=110202-1804481-1236204660-764-98

© ROM B.V.

ROmagazine - Milieu. http://www.romagazine.nl
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free