Rapport klimaatverandering: 'Verdriedubbeling duurzame energie nodig'

Afdrukken
dinsdag 15 april 2014
Klimaatverandering met catastrofale gevolgen kan worden afgewend door een grootschalige transitie naar hernieuwbare energie. Daarvoor is een verdriedubbeling van het aandeel koolstofarme energiebronnen aan de energiemix noodzakelijk. Dat staat in het derde deel van het...

> http://m.hh0.nl/g/go.aspx?g=110202-1804481-1235473087-764-98

'Geef afgeschreven schoolgebouw een tweede kans'

Afdrukken
dinsdag 15 april 2014
Ten onrechte kiezen veel gemeenten en architecten ervoor om sterk verouderde schoolgebouwen plat te gooien en te vervangen voor nieuwbouw. Niet altijd is dat de beste oplossing. De Rotterdamse basisschool De Wilgenstam is het bewijs dat zelfs een technisch afgeschreven...

> http://m.hh0.nl/g/go.aspx?g=110202-1804481-1235471724-764-98

Tegenstanders Windpark Wieringermeer willen niet in overlegraad

Afdrukken
maandag 14 april 2014
Tegenstanders van Windpark Wieringermeer hebben geen behoefte om deel te nemen aan een overlegraad voor het windpark. Wieringermeer.geenwindturbines.nl zegt niet de schijn te willen wekken dat de organisatie mogelijk voor windenergie is. De overlegraad...

> http://m.hh0.nl/g/go.aspx?g=110202-1804481-1235462531-764-98

Middeldure huursegment hot bij buitenlandse beleggers. Leer hen kennen!

Afdrukken
maandag 14 april 2014
De eerste grote transacties van buitenlandse beleggers op de Nederlandse woningmarkt zullen in 2014 plaatsvinden. Vooral Engelse en Duitse beleggers zijn sterk geïnteresseerd om te investeren in huurwoningen. Voor acquisities in 2014 hebben zij een miljard euro op de...

> http://m.hh0.nl/g/go.aspx?g=110202-1804481-1235457443-764-98

Wilbers nieuwe bestuurder van corporatie Mooiland

Afdrukken
maandag 14 april 2014
Anne Wilbers is aangesteld als bestuurder bij Mooiland. Na een zorgvuldig proces heeft de selectiecommissie unaniem voor haar gekozen. De selectiecommissie bestond uit delegaties van de Raad van Commissarissen, het Directie Team en de Ondernemingsraad. Het is uniek te...

> http://m.hh0.nl/g/go.aspx?g=110202-1804481-1235457445-764-98

Plastic Soup Foundation roept op tot verantwoord hergebruik plastic

Afdrukken
maandag 14 april 2014
"Wanneer wij voor onze kinderen nog een duurzaam leven wensen, dan is het de hoogste tijd om de discussie over wel of geen statiegeld op plastic flessen te verleggen naar de essentie: verantwoord en duurzaam gebruik van alle plastics," aldus Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation, aan de vooravond van het algemeen overleg in de Tweede Kamer over statiegeld.

Lees meer...

Elektra-overschot zet kooldioxide om in aardgas

Afdrukken
zondag 13 april 2014
Kobalt bevattende katalysator voor het omzetten van kooldioxide in methaan (foto's: Andreas Battenberg / TU München)Op sommige dagen zijn de weersomstandigheden zodanig dat zonnecellen en/of windturbines geen energie leveren. Maar er zijn ook dagen, waarbij duurzame...

> http://m.hh0.nl/g/go.aspx?g=110202-1804481-1235399417-764-98

IPCC-rapport: tweegradendoel dreigt uit zicht te raken

Afdrukken
zondag 13 april 2014
Alleen met stevige nieuwe maatregelen zal de uitstoot van broeikasgassen genoeg afnemen om de opwarming van de aarde te beperken tot 2° C. Dit betekent een overgang naar een klimaatneutrale wereldeconomie, op basis van een grootschalige herziening van de...

> http://m.hh0.nl/g/go.aspx?g=110202-1804481-1235394004-764-98

Spreekpunten minister Schultz bij opening Glowing Lines

Afdrukken
vrijdag 11 april 2014
"Laat Nederland maar de testcase zijn van Europa. Laten we voorop lopen. Met slim asfalt dat energie opwekt. Met een weg die het verkeer kan lezen en de verkeerslichten daardoor beter af kan stemmen. Met slimme auto's die met elkaar en met de...

> http://m.hh0.nl/g/go.aspx?g=110202-1804481-1235348473-764-98

Minister presenteert maatregelen hervorming woningmarkt

Afdrukken
vrijdag 11 april 2014
In een brief aan de Tweede Kamer presenteert minister Blok op 11 april 2014 een pakket maatregelen waarmee het kabinet verder uitvoering geeft aan de hervormingsagenda en de afspraken uit het Woonakkoord. Het gaat om de taakafbakening van woningcorporaties, verbetering...

> http://m.hh0.nl/g/go.aspx?g=110202-1804481-1235345321-764-98

© ROM B.V.

ROmagazine - Milieu. http://www.romagazine.nl
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free