ROmagazine nr 7/8 2014

Afdrukken

ROm2
IBA moet Parkstad nieuwe identiteit verschaffen
Samen werken aan de stad van de toekomst
ROmmers reageren: Energieneutrale vernieuwbouw
op grote schaal
Column CA: Tranceformatie

Ruimtelijk bekeken

Tijdelijke vrijetijdsvoorzieningen als placemakers

Uit onderzoek blijkt dat tijdelijke horeca- en recreatievoorzieningen waarde kunnen toevoegen aan een locatie als placemaker voor toekomstige functies.

Lees meer...

ROmagazine nr 6 2014

Afdrukken
ROm2
Europeanisering van de ruimte
Kracht en kwaliteit met nieuwe verbindingen
ROmmers reageren: Uitvoeringsprogramma Natuurvisie
Column CA: Het nieuwe vermogen: going dutch

Ruimtelijk bekeken

Een paradigma voor slimme verstedelijking

We hebben daarom nieuwe mondiale netwerken nodig om strategische nieuwe concepten voor de stad te bedenken, en die netwerken ontstaan op dit moment.

Lees meer...

ROmagazine nr 5 2014

Afdrukken
ROm2
Natuur en economie, de nieuwe coalitie
‘Middenbestuur aan zet’
ROmmers reageren: Ladder voor duurzame verstedelijking
Column CA: Weg met de natuurvisie

Ruimtelijk bekeken

Europees samenwerken verbreedt de horizon

In het INTERREG-project GreenInfraNet werkt de provincie Flevoland met tien andere Europese regio’s samen aan een ‘groene infrastructuur’, die behoud en toename van biodiversiteit integreert in de gebiedsontwikkeling.

Lees meer...

ROmagazine nr 4 2014

Afdrukken

ROm2
Nieuw milieubeleid
Congres Gebiedsontwikkeling
Geen rijkssteun voor tekorten grondbeleid
Groen licht voor de realisatie van Aqua Dock
Vernieuwers: Justine Italianer
ROmmers reageren: pick-up points
Column CA: Genius foci

Lees meer...

ROmagazine nr 3 2014

Afdrukken
ROm2
- Langer zelfstandig wonen gaat niet vanzelf
- Soort zoekt soort
- Vernieuwers: Aik van Eemeren
- ROmmers reageren: realistisch grondbeleid
- Column CA: slimme streken

Ruimtelijk bekeken
Gemeenten likken wonden overmoedig grondbeleid
De vraag rijst of gemeenten nog wel actieve grondpolitiek moeten voeren. ROmagazine vroeg het aan drie wethouders met een probleem.

Lees meer...

ROmagazine nr 1-2 2014

Afdrukken
ROm2
- Herrie over schrappen en beperken kantoorlocaties
- Kunstwerken: N350 Rijssen-Wierden
- Derde serie pilots ‘ontslakken’ voor gemeenten
- Vernieuwers: Gert-Jan van de Bovenkamp
- ROmmers reageren

Column Maarten Hajer
De automobiliteit daalt
Verlengde transitie mogelijke verklaring

Lees meer...

© ROM B.V.

ROmagazine - Inhoudsopgaves. http://www.romagazine.nl
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free