Nederland krijgt miljoenen subsidie voor infrastructuur

Afdrukken
vrijdag 29 augustus 2014
Nederland krijgt 95 miljoen euro subsidie van de Europese Unie voor 18 verschillende infrastructuurprojecten die Nederlandse betrokkenheid hebben of in Nederland worden gerealiseerd....

> http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm/nieuws/2014/08/28/nederland-krijgt-miljoenen-subsidie-voor-infrastructuur.html

Investeringen en onderhoud aan Noord-Hollandse wegen

Afdrukken
vrijdag 29 augustus 2014
De provincie Noord-Holland besteedt in 2015 ruim € 300 miljoen aan wegen en vaarwegen. Van dit bedrag wordt de provinciale infrastructuur onderhouden en, indien nodig, verbeterd of uitgebreid....

> http://www.noord-holland.nl/web/Actueel/Nieuws/Artikel/Investeringen-en-onderhoud-aan-NoordHollandse-wegen.htm

Wientjes onderzoekt mogelijkheden luchthaven Twente

Afdrukken
woensdag 27 augustus 2014
Vanuit de wens om alle mogelijkheden teonderzoeken voor het voormalige luchthavengebied Twente hebben de gemeenteEnschede en provincie Overijssel een commissie van wijzen ingesteld....

> http://www.overijssel.nl/actueel/nieuws/@191904/wientjes-onderzoekt/

Oplossingen vliegtuiggeluid op drie schaalniveau's

Afdrukken
donderdag 21 augustus 2014
Grindbakken, dikke geluidswallen en ronde daken. Dat zijn een aantal doeltreffende manieren om de geluidsoverlast door startende en opstijgende vliegtuigen tegen te gaan....

> http://www.dearchitect.nl/nieuws/2014/08/21/oplossingen-vliegtuiggeluid-op-drie-schaalniveaus.html

Realisatie nieuwe zeesluis stap dichterbij

Afdrukken
woensdag 20 augustus 2014
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland stellen Provinciale Staten voor om € 56,76 miljoen beschikbaar te stellen voor de nieuwe zeesluis. Daarnaast stelt het college aan PS het Provinciaal Inpassingsplan Zeetoegang IJmond voor....

> http://www.noord-holland.nl/web/Actueel/Nieuws/Artikel/Realisatie-nieuwe-zeesluis-stap-dichterbij.htm

Bedrijven en overheid investeren fors minder in infrastructuur

Afdrukken
woensdag 20 augustus 2014
Bedrijven en overheid investeren hebben in juni onder meer minder geïnvesteerd in infrastructuur. Het volume van de investeringen in materiële vaste activa was 4,3 procent kleiner dan in juni 2013....

> http://www.totaaltrans.nl/bedrijven-en-overheid-investeren-minder-in-infrastructuur/

Inspraak MER-procedure Versterking Houtribdijk gestart

Afdrukken
dinsdag 19 augustus 2014
Van vrijdag 22 augustus tot en met donderdag 18 september ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de versterking van de Houtribdijk ter inzage en kunnen belanghebbenden hun zienswijze indienen bij de provincie Flevoland....

> http://www.rijkswaterstaat.nl/mobi/actueel/berichten/inspraak_merprocedure_versterking_houtribdijk_gestarttcm247366225.aspx?ns_mchannnel=rss&ns_source=rss&ns_linkname=Inspraak%20MER-procedure%20Versterking%20Houtribdijk%20gestart

De keerzijde van inpoldering

Afdrukken
maandag 18 augustus 2014
De wateroverlast als gevolg van de hevige regen op 28 juli zorgde in sommige plaatsen, zoals Kockengen, zelfs de volgende dag nog voor blanke straten....

> http://www.technischweekblad.nl/de-keerzijde-van-inpoldering.380609.lynkx

'Oxidatie van veen zorgt ook voor veel CO2-emissie'

Afdrukken
maandag 18 augustus 2014
Bodemdaling heeft in veengebieden heeft meer consequenties dan de extra kosten die daardoor voor waterbeheer en onderhoud van gebouwen en infrastructuur worden veroorzaakt. Door de oxidatie van het veen wordt een aanzienlijke hoeveelheid CO2 uitgestoten....

> http://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=161905

© ROM B.V.

ROmagazine - Infrastructuur. http://www.romagazine.nl
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free